Дмитро Бортнянський "ІЖЕ ХЕРУВИМИ"

Дмитро Бортнянський "ІЖЕ ХЕРУВИМИ"

З усiх духовних творiв українськi митцi, певно, найбiльше зверталися до Херувимської молитви. Чи не тому, що своєю формою, лаконiчнiстю та багатством творчих рiшень вона подiбна до такої близької українському серцю народної пiснi? Що нею можна висловити найсокровеннiшi почуття, а її святий змiст дає змогу втiлити в музицi найпрекраснiше, закладене в людину Творцем?.. Споконвiчна побожнiсть i пiсеннiсть нашого народу виплекали багатющу в розмаїттi музичну культуру Херувимської молитви. Це та царина, яка потребує уважного дослiдження i може вiдкрити глибиннi таємницi української душi.

Херувимська пісня, вводить нас у центральну, найважливiшу частину Божественної Лiтургiї, наближаючи до головного Таїнства — Причастя. Вона нiби прокладає умовну межу, за якою нам потрiбно залишити все земне й тимчасове, всi пiклування, турботи й печалi (саме це слово було вжито в давньоукраїнському текстi молитви), аби приготувати себе до зустрiчi з Господом, перед Його лицем уподiбнитися полум’яним у вiрi й любовi херувимам.

«Нiхто зi зв’язаних чуттєвими бажаннями й утiхами не достойний приходити до Тебе, або наближатися, або служити Тобi, Царю слави, бо служiння Тобi велике й страшне i для самих Сил Небесних… Ти один, Боже, маєш владу над небесними та земними… Ти Той, що приносиш жертву i приносишся, i приймаєш, i роздаєшся, - мовить ієрей під час херувимської.

Херувимська пiсня супроводжує Великий вхiд: перенесення Чесних Дарiв з жертовника на престол. Амвон у цю мить знаменує Голгофу, храм — це увесь свiт, а спiвцi — це ангельськi хори. Господь у Святих Дарах добровiльно йде вiддати Себе на розп’яття, муки i смерть заради нашого спасiння вiд смертi та вiчних мук (не уявно, а реально це вiдбувається на кожнiй Лiтургiї: молитви, пiснеспiви та священнодiї символiчно вiдображають iншу, вiчну реальнiсть). Несучи Святi Дари, священство прообразує легiони ангельських чинiв, що супроводжують свого Господа, як почесна вiйськова варта — царя. Церковнослов’янське слово «дориносима» означає саме цю врочисту ходу, коли вiйськовий почет пiдiймав i нiс новообраного царя на щитах, покладених на списи. Водночас священик i диякон уподiбнюються євангельським Йосифу Аримафейському та Никодиму, якi переносили тiло Спасителя з хреста до гробу, — i престол у цей час стає гробом Господнiм, звiдки засяяло нам вiчне життя. I хрест, i грiб Господнiй стають джерелом iстинного життя завдяки жертвi — саме цю Жертву, цей найвищий подвиг любовi вiдтворює Великий вхiд.

Хресним подвигом Господь дав змогу людинi досягти такої висоти, на якiй перебувають лише найвищi ангели — херувими та серафими. Хресним подвигом нам даровано не лише прощення та примирення з Богом, визволення вiд скорбот, вiд пекла, грiха та смертi, не лише вiдкрито дверi у вiчне життя в Царствi любовi, миру та невимовної краси, але й даровано найсокровеннiше чудо: можливiсть з’єднатися з Господом у Таїнствi Причастя, прийняти в себе Бога i обожитися.

У Херувимськiй молитвi нерозривно сполучена скорбота хресних страждань Спасителя з найглибшою радiстю Його перемоги над грiхом i смертю. Цю небесну таємницю кожна Херувимська пiсня розкриває по-своєму. У монастирських наспiвах почуття глибоко схованi, смиренна простота мелодiї зцiлює душу неземним миром. Талановитi композиторськi молитвоспiви значно яскравiше вiдтворюють земну трагiчнiсть i небесну радiсть, вражаючи розмаїттям музичних барв. Народнi Херувимськi зворушують щиросердям. Не можна казати, що той чи iнший пiснеспiв «правильнiший»: Господь надихає побожних митцiв звертатися до людей тiєю мовою, яку вони спроможнi почути. I немає переваги давнiх наспiвiв перед бароко, класицизмом чи романтизмом, а монастирської молитви — перед мирською, якщо ця молитва сповнена благодатi Божої, якщо пробуджує душi вiд духовного сну, змушує пiдняти очi вiд землi до неба, пiзнати правду Божу, i славу Царства Небесного, i ту цiну, якою викупленi ми вiд смертi.

Хор «Воскресіння» пишається тим, що мав честь вперше на планеті записати Херувимські пісні великого українського творця хорової музики Дмитра Бортнянського. Під час виконання цього циклічного проекту, кожний артист хору відчував ту потужну енергетику, яка об'єднюється молитвою та величезним талантом композитора. Ми щиро надіємось,що даний ком пакт диск внесе велику лепту у розвиток хорового мистецтва, допоможе багатьом хормейстерам та регентам як на різноманітних сценах світу так і у багатьох церквах під час Божественних літургій. Нехай Всевишній Господь благословить спільну працю молодих, талановитих виконавців хору і допоможе передати наші щирі почуття кожному із вас.

Володимир Рудницький

Детальніше